Vi måste inse allas våra intressen i att ingen ska behöva bli fattigpensionär. Varför är det viktigt med en pension att leva på förutom det uppenbara skälet att Agdas historia skaver i hjärtat? Jo, för att ingen ska behöva vara rädd för att bli gammal. Vi är en befolkning med god hälsa som lever allt längre, och vi vill alla ha en trygg ålderdom.

Skillnaden mellan Sverige och länder med en svag välfärd, är bland annat att i sådana länder blir mammor hemmafruar när de fått barn, för att det inte finns en barnomsorg för alla. I Sverige begränsas inte kvinnors karriärer bara för att de blivit mammor, och de är inte heller beroende av sin partner som försörjare. Därför är Sverige ett föregångsland inom kvinnlig frigörelse.

Men när du blir gammal i länder som har en svag eller obefintlig välfärd, även då blir det ofta familjens ansvar att hjälpa, ta hand om och försörja dig. Så är det också för många pensionärer i Sverige. För att Sverige på riktigt ska kunna vara ett föredöme måste unga kvinnor känna sig trygga och veta att du inte ska behöva känna att du måste skaffa barn för att veta att du har trygghet när du blir äldre.

För pension är uppskjuten lön, och du försörjer dig själv som framtida pensionär under hela ditt yrkesliv. Ingen ska behöva vara beroende av familj och avkommor för att klara sig ekonomiskt på äldre dar. Det handlar om frihet, och den trygghet det ska innebära att leva i en välfärdsstat.

De som arbetar, som nu har en åldrande föräldrageneration, berörs också. De som oroar sig för sin gamla mamma eller pappa som kanske bor ett par mil bort och huruvida de har mat och förnödenheter där hemma.

Den oron är inte bara en obehaglig känsla som gror i hjärtat. Den är konkret. Den bidrar till stress och psykisk ohälsa, som i sin tur kan leda till sjukskrivningar. Onödiga sjukskrivningar är en onödig samhällskostnad, och dessutom: en lägre pension i framtiden för individen det rör.

De relationer vi har ska grundas i kärlek. Att hälsa på sin gamla mamma ska utgå från en längtan att träffa henne, inte en plikt för att se till att hon har mat hemma. Att hälsa på sina barnbarn ska vara något glädjefyllt att se fram emot, inte en ångestfylld fråga om huruvida man har råd eller inte.

Därför känns det skönt att Socialdemokraterna nu tydligt tar tag i frågan. Att man avskaffade den orättvisa beskattningen av pensionärer var bra, men det kändes också tryggt att höra Stefan Löfven i Almedalen vara tydlig med att det behövs mer. Bland annat lades förslag på att den samlade pensionen ska bli minst 70 % av slutlönen, för att undvika en ekonomisk chock för landets äldre, en grupp som vi alla någon gång hoppas tillhöra.