PT.se - Ansvarig utgivare

Kontaktuppgifter.

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE FÖR PT.SE:
Mari Gustafsson - mari.gustafsson@pt.se

 

NYHETSCHEFER
Christoffer Markström - christoffer.markstrom@pt.se
Elin Backlund - elin.backlund@pt.se

Du kan alltid vända dig till oss på tidningen och lämna tips. Om du inte vill lämna ut ditt namn går det bra att vara anonym.
 

Vad innebär meddelandeskyddet?
Meddelarskydd är ett skydd mot röjande eller efterforskning av uppgiftslämnarens identitet. Skyddet ges enligt tryckfrihetsförordningen (SFS-nummer 1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (SFS-nummer 1991:1469).

TELEFON, VÄXEL
0911-645 00
(växel öppet vardagar kl 8-16.30, kundcenter 8-15)
(vardag före helgdag stänger vi kl 12)

E-POST TILL ANSTÄLLDA

fornamn.efternamn@pt.se