Piteå Alla vi, som har förstått hotet om den överhängande klimatkatastrofen, inser att vi måste ändra vår livsstil. Det är jobbigt. De enklaste saker som mat och kläder måste omförhandlas. För att inte tala om resor.

Men låt oss i just resefrågan ta ett beslutsamt steg så snart som möjligt. Låt oss kräva av våra riksdagsledamöter, att de fattar ett beslut att fasa ut de koldioxidalstrande bränslena för fordon.Dessa ger en tredjedel av alla utsläpp i Sverige.

Jag är medlem av organisationen Klimatsvaret, Sverige och vi försöker påverka våra politiker att i riksdagen besluta att lägga en avgift på de koldioxidalstrande bränslena. De lovar dessutom att successivt höja denna avgift fram till dess att bränslena är utfasade. Detta är piskan. Moroten är att de pengar, som flyter in, hålls i en särskild pott och delas ut regelbundet till alla svenskar.