Enligt FN:s särskilda koordinator för fredsprocessen i Mellanöstern, Nicolay Mladenov, är byggplanerna ytterst oroande. Vad det handlar om är nybyggen som dels skulle separera palestinska samhällen från kontakt med Jerusalem och dels, och framför allt, skära av Västbanken på mitten på ett sätt som skulle omöjliggöra en sammanhållen palestinsk stat vid sidan om Israel.

Planerna på detta byggande har egentligen funnits sedan över 20 år, men stoppades på obestämd tid av tidigare premiärministern Ariel Sharon efter påtryckningar från dåvarande USA-presidenten George W. Bush. Den nuvarande högerextrema regimen i Israel, väljer dock  att – som ett led i en intern kamp med oppositionen om de nationalreligiösas stöd, och försök att undgå en rättsprocess för korruption  – åter öppna Pandoras ask och föra konflikten till en ännu farligare nivå.

Redan nuvarande USA-presidentens, Donald Trump, ”fredsplan”, ambassadflytten till Jerusalem och proklamerandet av Jerusalem som Israels ”eviga och odelbara” huvudstad, har skapat en explosiv situation där kontakter och säkerhetssamarbete mellan parterna börjat bryta samman. 

FN, EU och den svenska regeringen måste nu ingripa och kräva ett omedelbart stopp för Israels byggande på ockuperad mark. Annars kan resultatet bara bli en än värre konflikt med mer våld och ödeläggelse, vilket kommer att drabba såväl palestinier som israeler – även alla de som egentligen vill leva i fred med varandra.