Hör på radion i dag att nuvarande barn- och utbildningsnämndens ordförande Louise Mörk i Piteå uttalar sig om att det bland annat är ökade kostnader för moduler och skolskjutsar de senaste åren, som är orsak till det stora sparkravet på 23 miljoner som nu ligger fast.

Är någon förvånad över detta?

Sambandet mellan nedlagda verksamheter och skjutsandet av barn från byarna, kontra ökade kostnader är lätt att se. Det var vi också många som redan 2015 förutspådde och gjorde allt vi kunde för att övertyga dåvarande tjänstemän, politiker och nämnd om, utan framgång.

Artikelbild

Att Mörk även delar uttalandet om farhågorna som skolchefen Malin Westling gör om att ”barnen inte kommer påverkas av detta sparkrav – men att det kan bli en tuffare arbetsmiljö för personalen”, känns föga uppmuntrande. Jag är den första som ska gratulera om barnen verkligen inte kommer att påverkas av detta sparkrav.

I stället blir jag både rädd och orolig för troliga konsekvenser från den redan pressade personalen, som jag tyvärr tror kommer att påverka barnen i allra högsta grad.