Markbygden monteras ner

Markbygden – här kalhugger man skogen, dikar ut våtmarker, maler ner berg, gräver ut sandtag allt för att anlägga cirka 50 mil väg och bygga vindkraftverk.

11 juli 2019 15:36

Så var de igång – 50 000 hektar natur och miljö i Piteå ska nu bli ett gigantiskt industriområde, kanske Europas största.

”Ändamålet helgar medlen” skulle kanske en del tycka genom att bygga 1 101 stycken vindkraftverk.

Men när då Sverige redan har en nästan koldioxidfri energiförsörjning är det rätt att skövla naturen och miljön i Markbygden? För att ”Sverige ska gå före ...”, ”Sverige ska vara ledande ...”, men kanske det är då som ändamålet helgar medlen att skövla Markbygden?

Numera pratar man om den biologiska mångfalden. Man säger bland annat ”Sveriges värdefulla natur ska skötas och skyddas för både friluftsliv och den biologiska mångfalden.”Regeringen skjuter till 200 miljoner till att återställa och bevara våtmarker. Då väljer man att göra det motsatta i Markbygden – här kalhugger man skogen (några miljoner kubikmeter), dikar ut våtmarker, maler ner några berg, gräver ut några sandtag allt för att anlägga cirka 50 mil väg och bygga vindkraftverk.

Markbygden har många häckande fåglar - fridlysta, rödlistade fåglar och andra djur. Man kan undra hur många som har fått sätta livet till eller flytt fältet? Man har ju inte stannat av arbetet för att djuren ska fredas under deras häckningstid och andra djur som får sina ungar under våren och sommaren. Men i och för sig de har ju inte talat om var man ska bevara den biologiska mångfalden eller bevara våtmarkerna.

Men om nu Sverige ska gå före varför då inte börja med att göra Stockholm till världens första fossilfria huvudstad genom att stänga ner Forsmarks kärnkraftverk och Värta kolkraftverk som ger energi till Stockholm. Och istället bygga vindkraftverk och sätta upp solpaneler i huvudstadens närområde? För att sen bygga vidare på ett fossilfritt Sverige.

Vindkraftslobbyisterna säger att vindkraften inte behöver bidrag, subventioner med mera, men ändå så har regeringen förlängt elcertifikatsystemet där även vindkraften ingår. Vindkraftsexploatörerna har åkt på en ”räkmacka” genom alla instanser och oftast fått sina önskemål uppfyllda.

När man läser tillstånd och domar när det gäller Markbygden så kan man undra hur de har kunnat få 1 196 stycken vindkraftverk tilldelade när det ska vara 1 101 stycken? 95 stycken extra?

Varför det blev just man Markbygden som skulle exploateras förstår man när man läser uttalanden som ”Markbygden är ändå bara ett stort kalhygge utan större natur- och friluftsintresse” och kanske det är sådan information som de utländska investerarna fått. För när man läser på Reves hemsida (www.evwind.es) så står det att läsa ”I södra Sverige skulle det vara svårt att bygga vindkraft för att där finns det gårdar och fritidshus men att det i norr finns det ingen”. Det och de bidrag, subventioner mm som de kan få kanske gör att de kommer just till norra Sverige för att bygga vindkraftverk?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annica Hällström