Insändare Öppet brev till fackförbunden i Norrbotten:

Kom med och delta i de globala manifestationerna för klimatet den 20 och 27 september

Klimatfrågan är en fråga som kommer att vara avgörande för att våra barn och framtida generationer ska ha möjlighet till att leva ett bra liv.

För att klara omställningen och mobilisera tillräckligt stort stöd krävs att den förenas med en politik för social rättvisa. I det sammanhanget är fackföreningsrörelsen den viktigaste folkrörelsen i Sverige. Fackföreningsrörelsen behövs och kan spela en nyckelroll för att vi ska lyckas klara den svåra utmaningen.

Ledarna för en rad svenska miljöorganisationer uttrycker det såhär i ett brev till fackföreningsrörelsen:

”Den svenska fackföreningsrörelsen har en stolt historia av att lyfta blicken och medverka till en bättre värld. Avskaffandet av apartheid i Sydafrika och Pinochets diktatur i Chile underlättades av fackförbundens engagemang.

Nu står vi inför en global utmaning där facken har en otroligt viktig roll att spela, för samhällets fortsatta välfärd, för medlemmarnas arbetstillfällen och för kommande generationers rätt till ett rimligt liv.”

Därför är det viktigt att den fackliga rörelsen ger sitt stöd och deltar i de lokala manifestationer som kommer att genomföras 20 och 27 september i Norrbotten, anordnade av rörelsen Fridays For Future som är en del av den internationella rörelsen för att rädda klimatet.