Förra året stängde arbetsförmedlingen i Piteå och en del av Arbetsförmedlingens personal flyttade till Luleå. 

Det blev svårt att åka dit när man har en tid med dem. Jag tycker inte att det var en bra idé att all personal flyttade till Luleå. Jag vet att staten behöver spara pengar därför har de stängt här. Men människor som bor i Piteå måste åka bil eller buss för att komma dit. Resan tar tid samtidigt måste man betala pengar för att köpa biljett eller bensin.

Därför anser jag att Arbetsförmedlingen bör avsätta tid i Piteå. Mitt förslag är att det skulle finnas en anställd som kommer en gång i veckan till Piteå för att hjälpa de som har inbokade tider. De kan använda videosamtal för att boka in tider med arbetssökande.

Slutligen hoppas jag att ni tänker på att det ska vara enkelt att få kontakt med Arbetsförmedlingen.

Youssef  

SVAR DIREKT

Jag beklagar att insändarskribenten upplever det besvärligt att ta sig till Luleå för att besöka Arbetsförmedlingen. Vi vill också att det ska vara enkelt att få kontakt med oss. 

För många ärenden som en arbetssökande har fungerar våra digitala kanaler och tjänster utmärkt. De utvecklas dessutom kontinuerligt, exempelvis är försök med videosamtal på gång. 

Vi utreder även möjligheten att ha en kundvärd i Piteå för att lotsa kunder rätt. Och vissa dagar i veckan har vi personal på plats i Piteå för bokade besök, men då främst med arbetsgivare och andra samverkansparter. 

Marita Lundgren, chef för Arbetsförmedlingen södra Norrbotten