Insändare Nu närmar sig hösten och Regionen/Landstinget brottas med samma problem som tidigare.

Vi är tyvärr inte med – än så länge - men vi vill ändå tillföra vår syn på vad som behövs för att lyckas med vården i vårt län.

Det absolut viktigaste vi har i vården är vår personal, får dom rätt förutsättningar så trivs dom, stannar kvar och kan locka före detta kollegor tillbaka till vården.

Det hjälper inte att hantera personalen som förut och utöka utbildningsplatser, när nyutexaminerade sköterskor lämnar sjukhusen för arbete i industrin redan efter mindre än ett år.

Varför? Jo de orkar inte!

Vi föreslår att man låter personalen ha mer makt över när de ska arbeta, mer makt över hur de ska organisera sitt arbete och känna sig trygga med att få göra det som de utbildat sig till.

Mindre toppstyrning och mindre administration är ett absolut måste.

För att i detalj genomföra förändringar, måste man fråga tidigare anställda varför de lämnat Regionen/Landstinget som arbetsgivare. Fråga även de som ännu håller ut, trots problem, om hur vi ska göra deras arbetsdagar drägligare. Sedan kan man göra om och göra rätt.

När vi löst personalproblemet, då har vi råd med lönehöjningar och en trygg vård även i glesbygden. Hög omsättning på personal, sjukskrivningar och behov av inhyrd personal kostar pengar.