Insändare Är och beser Laver, byn som försvann. Broschyrer bör fyllas på, även i lådorna och toan tömmas.

Mycket intressant, men... hur ser säkerheten ut på området?

Såg barn som hoppade på de gamla källarvalven som finns kvar. Barn som var på väg in i skyddsrummet.

Det finns vid toaletten en djup vattenfylld grop utan fallskydd i den gamla dörröppningen. Staketet runt gruvhålen är trasigt med avbrutna stolpar.

Vem har ansvaret, Älvsbyns kommun eller Boliden?

Hur som helst måste detta åtgärdas snarast, helst denna vecka!