Insändare REPLIK

Med anledning av: artikeln "Älvsbyns bin kan få gott om mat i sommar" publicerad 16 april.

Liberalerna i Älvsbyn har ju lagt en motion till kommunfullmäktige avseende att man inte skall klippa all parkmark utan låta blommor växa fritt för våra pollinerande vänner, det vill säga humlor och bin.

Ett alldeles utmärkt förslag, något annat kan man ju inte säga.

Problemet är ju att när väl hösten kommer och blommorna har blommat ut så måste dessa områden klippas eftersom annars så kommer det att gynna andra av våra vänner, det vill säga råttor och möss som sedan möjligen kan utgöra ett problem för de som bor i närheten av den parkmark som inte är klippt.

Det innebär att man inte kan använda sig av en vanlig gräsklippare utan måste ha en slagslåttermaskin och den har inte parkförvaltningen i sin ägo nu. Anskaffningskostnaden beräknas vara cirka 80 000 kronor samt att kostnaden för klippningen kommer att öka med 20 000 per år.

Även om man inte skulle inköpa en slagslåttermaskin så kan man ju leja in att någon som utför tjänsten men det kostar självfallet pengar.

Jag har för mig att när det gäller kommunal förvaltning och förslag som antas av fullmäktige skall dessa vara finansierade, vilket ju detta inte är (se gärna 11 kap 15§ i Kommunallagen). Hur kan det komma sig att något förslag till finansiering inte medföljer förslaget ?

Ni menar väl inte att de förtroendevalda kommunpolitikerna i Älvsbyns kommun är att jämföra med sina kollegor i Danderyd, där man tydligen hade noll koll. Inte har väl kommunpolitikerna i Älvsbyns kommun noll koll eller?