Brith ute i ogjort väder

16 augusti 2019 07:59

Jag ger faktiskt inte speciellt mycket för Brith Fäldts (V) uppbragthet när det gäller mötestältet på Noliaområdet.

Självfallet måste ju människor få sprida budskapet om Jesus Kristus eftersom det är ju inget krav att du eller någon annan måste lyssna till budskapet. Det är ju samma sak med det politiska budskap som du sprider Brith Fäldt det är ju upp till var och en att lyssna på det.

.

Med anledning av:Insändaren "Tälmöte med frälsning och dold politisk agenda"

Läs även:Artikeln "Kyrkopolitiker hoppar av tältmöte"

.

Sedan kan jag ju hålla med dig om att det som kristen är felaktigt att döma kvinnor som begår abort eller att fördöma de som utför aborten, eller att kristna är fördömande mot samkönade äktenskap eller mot HBTQ-personer. Men vi skall ju inte heller fördöma de som har den åsikten eftersom den har man rätt att ha även om vi tycker att den är felaktig.

Vi har ju faktiskt rätt att ge uttryck för dylika tankar eftersom yttrandefrihet råder i detta land så länge som det inte utgör hets mot folkgrupp. Dessutom förstår ja inte heller varför du inte vill delta i en paneldebatt för det måste ju vara ett gyllene tillfälle att sprida ditt budskap för annars gömmer du ju huvudet i sanden.

Det är ju till exempel bättre att debattera med Sverigedemokrater än att förtiga att de finns för de finns ju bevisligen. Sedan det här med en dold politisk agenda, de som driver tältprojektet är ju inte politiker och bedriver inte ett politiskt möte utan försöker att missionera och sprida budskapet om Jesus Kristus.

Dessutom tror jag inte att risken är speciellt stor att de skall kunna påverka människor i större utsträckning i de frågor du tar upp och att det definitivt inte

kommer att påverka de politiska partierna i Sverige ifråga om abort, samkönade äktenskap eller i synen på HBTQ-personer utom möjligen då Sverigedemokrater.

Så jag tycker att du gör fel Brith Fäldt och att du är ute i ogjort väder Brith Fäldt och det verkar ju nästan som om du är rädd för att ta debatten.

Johnny Lestander

FOTNOT

I Boken "Ordens ursprung" av Bo Bergman berättar han att uttrycket "vara ute i ogjort väder" betyder `att lägga sig i saker utan anledning` och att detta är känt från fornsvensk tid.

Källa: sr.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johnny Lestander