Arbetsmiljöverket genomförde inspektionen den 13 september 2018. Vid inspektionen framkom en del som fungerade bra, men också sådant som måste förbättras. Nu ställer Arbetsmiljöverket krav på att allt ska vara åtgärdat vid återbesöket den 31 januari 2019. Om inte riskerar verkstadsföretaget föreläggande och i värsta fall verksamhetsförbud.

Vid inspektionen framkom bland annat att det saknades skriftlig dokumentation för hur tillsynen av trycksatta anordningar i klass A och B genomförs och att det saknades en fysisk person med ansvar för dessa rutiner.

Vidare ställs krav på beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd.

Arbetsmiljöinspektörerna kritiserar också lagerhanteringen av hjul - arbetsutrymme. Det är för trångt och därmed en ökad risk för belastningsskador.

Problemet med belastningsergonomi återkommer när det gäller en rad arbetsmoment och arbetsmiljöinspektörerna skriver att "Ni har inte tillräckligt undersökt de belastningsergonomiska arbetsförhållandena i er verksamhet och bedömt riskerna för att era arbetstagare ska drabbas av ohälsa och olycksfall i arbetet".

Därefter kommer en lång rad krav på vad riskbedömningen ska innehålla.

Arbetsmiljöverket hävdar vidare att företaget inte har undersökt, bedömt och hanterat risker vid bilkörning i tjänsten.

Det saknas också en förteckning av kemiska produkter med farosymboler som används i verksamheten.

Sammantaget konstaterar Arbetsmiljöverket att ovanstående brister tyder på att verkstadsföretaget inte tillräckligt har undersökt de fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållandena i verksamheten.