LULEÅ Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet har delat ut ett stipendium till minne av den tidigare landstingsdirektören Elisabeth Holmgren. Stipendiet går till Alexandra Olofsson, Luleå tekniska universitet, som genom sin forskning ökat möjligheterna för strokedrabbade vuxna att delta i aktiviteter utanför hemmet. Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.