Nämnden yrkade på återremiss

Trafiken ska mätas innan det kan bli tal om ett genomfartsförbud. Det beslutade samhällsbyggnadsnämnden.

6 november 2017 22:30

Boende efter Bonäsvägen har framfört sina klagomål i samrådsmöten.

– Det de beskriver är ganska skrämmande, säger Kjell Norberg, trafikplanerare på Piteå kommun.

Piteå kommun agerade på uppgifterna om olyckstillbud och nedskräpning och ansökte om genomfartsförbud med motordrivna fordon hos länsstyrelsen som normalt ansvarar för beslut på enskilda vägar utanför tätbebyggt område.

– Med ett genomfartsförbud får polisen möjlighet att kontrollera fordon vilket innebär att folk kanske inte kör den här genvägen, säger Kjell Norberg

Länsstyrelsen utfärdade ett beslut i somras, men det upphävdes när det framkom att trafikregleringen ska antas av Piteå kommun som har vägunderhållsansvar enligt ett gammalt avtal från 1931. Men när frågan om genomfartsförbud var uppe på samhällsbyggnadsnämnden förra veckan blev det återremiss av ärendet. Karl-Erik Jonsson (M) ansåg bland annat att nämnden hade för lite underlag och efterfrågade en trafikmätning. Övriga ledamöter höll med.

– Jag föreslår att vi gör det och tar upp ärendet nästa nämnd, sade ordförande Brith Fäldt (V).

Enligt Kjell Norberg monterades mätutrustningen upp i tisdags förra veckan.

– Vi kommer att mäta under sju dagar i sträck, där vi får se vardagsmedeldygnstrafiken. Utifrån det kommer vi att lyfta det här förslaget igen för att hjälpa de boende efter vägen.

Till saken hör att kommunen fortfarande kommer att få statligt bidrag för vägen även om det införs genomfartsförbud.

– Det löftet har vi fått av Trafikverket, säger Norberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joel Gustafsson 0911-645 54

Ämnen du kan följa