Ica kommer att lansera ett svenskt alternativ till halloumi. Produkten är skapad på mjölk från norrländska mjölkgårdar och tas fram av Norrmejerier. Det är det första storskaliga svenska alternativet till halloumi och Ica räknar med en försäljning på 350 ton årligen. Norrmejerier i Umeå bygger en ny ysterianläggning.