Annonssamarbete med Piteå Science Park

Piteå: En kulturdestination i en föränderlig industriell era

Under den senaste upplagan av Festspelen i Piteå höll Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm, en inspirerande föreläsning om kulturens roll i samhällsutvecklingen. Han betonade att kultur inte bara är ett komplement till vård, skola och omsorg, utan en grundläggande samhällsinvestering.

Roger Norén, konserthuschef vid Studio Acusticum som är en del av Piteå Science Park.

Roger Norén, konserthuschef vid Studio Acusticum som är en del av Piteå Science Park.

Foto: Jens Ökvist

Native2024-06-27 06:00
Detta är ett annonssamarbete.

Kultur som grundpelare

Lars Strannegård jämförde kultur med infrastruktur och betonade att den har en avgörande roll i att locka människor till en region och skapa en levande och attraktiv miljö.

– Kultur är en nödvändig samhällsinvestering, sade Strannegård under föreläsningen. Denna insikt är särskilt relevant för Norrbotten, som står inför en massiv grön omställning och industriell utveckling.

Läs mer om Piteå Science Park och vad de gör för Piteå här!

Piteå: En musik och kulturstad

Piteå är en etablerad musik– och kulturstad med anläggningar som Acusticum där kultur, näringsliv, utbildning och forskning skapar en världsunik miljö. Roger Norén, konserthuschef vid Studio Acusticum som är en del av Piteå Science Park, är övertygad om stadens potential:

– Piteå har potential att bli en magnet i regionen genom att bygga vidare på sina kulturella styrkor. Acusticum är världsunikt med sitt konserthus i världsklass, Musikhögskolan och Norrbottensmusiken. Vi kan vidareutveckla och bygga en kulturdestination som kan bli en magnet för hela norra Sverige, säger Roger Norén.

undefined
Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan.

Kulturens roll i stadens tillväxt

– Piteå står inför en unik möjlighet att stärka sin position som en kulturstad i hjärtat av Norrbottens industriella utveckling. Genom att prioritera kultur som en central del av stadens infrastruktur kan Piteå inte bara behålla sin nuvarande befolkning utan även attrahera nya invånare som bidrar till stadens tillväxt och välmående säger Roger Norén.

Praktiska initiativ och samarbete
Roger Norén delar Lars Strannegårds vision och beskriver konkreta steg som tas för att etablera Piteå som en kulturdestination.

– Hos Studio Acusticum och Piteå Science Park arbetar vi ständigt att tillsammans med kulturaktörer erbjuda högkvalitativa kulturevenemang och skapa plattformar för kreativt utbyte. Vi har regelbundet konserter, teater- och dansföreställningar som lockar både lokala och internationella besökare, säger Roger Norén.

Han betonar vikten av samarbete mellan andra samhällsaktörer för att ytterligare stärka stadens kulturella profil.

undefined
Lars Strannegård föreläste under Festspelen.

– Det finns alltid mer att göra. Genom att ytterligare integrera kultur i stadens utvecklingsplaner och säkerställa långsiktig finansiering kan vi göra Piteå ännu mer attraktivt för både invånare och besökare.

Roger Norén understryker behovet av modiga politiker och nytänkande näringsliv som kan arbeta tillsammans för att sätta Piteå på kartan som en kulturmetropol.

Läs mer om vad Piteå Science Park gör för kulturen här!

Lars Strannegårds och Roger Noréns gemensamma vision bygger på en stark tro på kulturens kraft att omvandla samhällen. Genom att investera i kulturell infrastruktur och främja samarbete mellan olika aktörer kan Piteå inte bara behålla sin unika identitet som musik- och kulturstad, utan också bli en ledande destination i Norrbotten.

En vision för framtiden

Strannegårds och Noréns budskap är klart: För att Piteå ska bli en attraktivare stad måste kulturen få samma prioritet som andra grundläggande samhällsfunktioner. Med stöd från lokala institutioner och en stark gemenskap kan Piteå blomstra som en hållbar och dynamisk stad där människor vill leva, arbeta och skapa.

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på PT.