Tord Gustavsson

3 september 2019 10:44

Till minne av entreprenören Tord Gustavsson.

Det var med bestörtning vi tog emot meddelandet om Tords hastiga bortgång. När han lämnade oss hade han som vanligt massor med järn i elden och levde verkligen det liv han själv önskade.

Det är få människor som så entusiastiskt som Tord förmått driva projekt och företag så framgångsrikt.

Hans betydelse för Piteå och kompositklustret här kan inte överskattas. Utan Tords engagemang och hårda arbete med att bygga upp en ny kompositverksamhet, när företaget Composite Scandinavia lagt ner, hade Piteå aldrig varit där vi är i dag då det gäller kompositer.

Men Tords engagemang sträckte sig långt utanför Piteå, med projekt och företag i Europa och ända ner till Israel, som har givit upphov till många forskningsprojekt tillsammans med bland annat RISE SICOMP och RISE ETC.

Tord var även väldigt engagerad i hållbarhetsfrågorna och ville bland annat utveckla biobaserade kompositer. Ett engagemang som han visade inom det skogsindustriella kluster som finns i regionen.

Utöver sitt fantastiska tekniska kunnande och affärssinne var Tord också en människokännare. Han hade en förmåga att rekrytera rätt människor till sina projekt och företag. De har också varit nyckeln till framgång.

Tomrummet efter Tord kommer att bli svårt att fylla och Piteå har inte bara mist en unik uppfinnare, innovatör och entreprenör utan också en kär vän och kollega.

Minnesord

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Vännerna och kollegorna Gusten Granström Jan Jonsson Helena Karlberg Ulf Westerberg Jonas Lindberg