Ur vårt arkiv

10 augusti 2019 06:00

För 100 år sedan

I våra skogsbygder inträffar en och annan gång, ehuru lyckligtvis mera sällan, att ilskna tjurar angripa människor och stånga dem till döds. Ett dystert öde skulle säkerligen för några dagar sedan ha drabbat jordägaren Julius Forsberg i Holmträsk, en liten by i närheten av Altersbruk, om han icke genom uppbjudande av sina yttersta krafter lyckades besegra den honom angripande tjuren och kväva denne. Forsberg skulle i söndags från byns gemensamma betesmark föra hem sina kor, då en granne hemmansägaren Amandus Häggman i Holmträsk tillhörig något över ett år gammal tjur, som medföljde Forsbergs boskap, plötsligt blev ursinnig, rusade på F. knuffade omkull och började ömsom stångas ömsom kasta honom i luften. Forsberg insåg att han med säkerhet skulle ha fått sätta livet till om han låtit tjuren behålla initiativet. Därför gick han för egen del fort till offensiven dels förargad över tjurens lindrigt sagt respektlösa beteende dels under medvetande om att det i alla fall är människan som råder över djuren och icke tvärtom. Efter många och hårda nappatag lyckades Forsberg omsider få omkull tjuren, pressa ned dennes huvud mot marken. Tjuren fnyste av ilska och Forsberg var medveten om att han skulle ha blivit utsatt för förnyade angrepp av det rasande djuret om detta kommit upp igen. Forsbergs ljudliga rop på hjälp var förgäves enär ingen i byn hörde dem. Plötsligt fick han en idé. Han kravsade åt sig mossa och jord och pressade in i tjurens mun och näsborrar så att djuret kvävdes. Utmattad och illa mörbultad, men med livet i behåll kunde Forsberg återvända hem. Men den där söndagskvällen då han kämpade för livet med den ilska tjuren glömmer han icke..

För 75 år sedan

Kammarkollegiet har medgivit lärarinnan Karin Stenberg i Pjesker att förvärva en tomt om 1.200 kvm. under kyrkoherdebostället i Arvidsjaur. Köpeskillingen ha bestämts till 65 öre pr kvm.

För 50 år sedan

Brunnsborraren Egon Bergman, 57 år Piteå, slogs medvetslös sedan han vid brunnsborrning i Sundom, Luleå, träffats av en kulblixt.

För 25 år sedan

Hockeyproffset Mattias Öhlund, 17 år, är bekymrad. För andra gången har han drabbats av störningar i hjärtrytmen under ett träningspass.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!