För 100 år sedan

Extra ting hölls i fredags i Älvsbyn med den för stöld häktade finske undersåten Harald Valdemar Karlsson. Som tolk tjänstgjorde kantorn Th.A. Lindgren, Byn. K. erkände att han tillägnat sig en manskostym samt diverse föremål såsom klockor, knivar etc. men förnekade att han tillgripit några pänningar. Som förut meddelats var det omkring 1 700 kr. som stulits vid samma tillfälle. Målet uppsköts för vidare utredning och skulle K. fortfarande hållas häktad. Då i lördags tjänstgörande fjärdingsmannen skulle besöka den häktade var han spårlöst försvunnen. K, hade antagligen av någon kompanjon under natten, genom ett hål i väggen, erhållit ett verktyg, med vilket han mejslat lös låset, och därigenom berett sig tillträde till det fria. Företagna spaningar ha hittills icke lett till något resultat.

Renägarna Frans och Augustinus Lundberg, Akkavara, ha av Arvidsjaurs taxeringsnämnd blivit taxerade för en inkomst av 57 000 kr, vardera för år 1918.

För 75 år sedan

Radiotjänst kommer inom kort att pröva ett par kvinnliga programledare. Det blir tredje gången man vågar sig på experimentet. Då kvinnlig arbetskraft på alla områden tas i bruk för att ersätta manliga inkallade, anse vi att vi måsta träna upp ett par kvinnliga haallåmän, säger dr Wilson.

Alf Sundén har inköpt Dalgrens gårdsfastighet på Strömsborg. Gustaf Sandström har inköpt avlidne Petter Sandströms fastigheter i Pitholm. Arvid Sjöberg har inköpt avlidne Viktor Sjöbergs fastigheter i Blåsmark. Klas Markström har inköpt avlidne Viktor Boströms fastighet i Pitholm.

En olycka som lätt kunnat få svåra följder inträffade vid Älvsby station. När stationskarl Leanter skulle koppla en vagn till ett tåg hade nämligen vagnen så stor fart att Leander inte hann parera den utan fick en ordentlig knuff samt hamnade under tåget, dock utan att ådraga sig skador, vilket betecknas som en mycket stor tur.

För 50 år sedan

Landstingets nyinrättade kulturstipendim på 3 000 kronor utdelades för första gången vid Framnäs folkhögskolas avslutning. Stipendiet tilldelades Bertil Edström, Glommersträsk, avgående elev vid musiklinjen.

För 25 år sedan

Vägverkets stationer i Moskosel och Glommersträsk läggs ned, men i Arjeplog blir jobben kvar minst tre år till.