Trogna medlemmar tilldelades veterannålar

Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) i Piteå höll årsmöte på Gotis i Öjebyn.

20 mars 2020 04:00

Ordförande Lorentz Holmgren inledde med en parentation för de medlemmar som avlidit under året. Till Ordförande för årsmötet valdes Stefan Dahlberg. Under året har förenigen varit med i "Ta Paus" i Harrbäcken. Ett landsomfattande arrangemang där bilförare erbjuds att pausa för att inte köra långa sträckor. MHF Piteå har även visat ett "uppvaknande-bord" på Harrbäckens rastplats för att uppmärksamma kring alkoholhalten i olika drycker. De har också tillverkat flera Internationella körkort, vilka är nödvändiga för dem som reser utrikes om de ska hyra, köra motordrivet fordon.

MHF har också samarbetat med andra föreningar bland annat under Folknykterhetens vecka. Man har haft gökotta med slobben, musik och poesi. Anna Sjöström har föreläst om hur alkoholproblem uppstår och hur de kan förebyggas. Ett populärt inslag var när politikerna deltog i den årliga Drogkampen som är föreningens frågesport om alkohol och droger.

Hastighetsmätning inom ett industriområde samt hjälm -och bältesmätning har utförts på uppdrag av NTF och nder MHF-dagen och Trafiknykterhetens Dag var föreningen ute med olika aktiviteter.

Till ny ordförande för MHFPiteås lokalavdelning valdes vid årsmötet Olov Stoor.

Under årsmötet delades veterannålar ut till Lars Birger Markström, Altersbruk, och Karl Anton Lundberg, Hortlax, då de varit trogna medlemmar i 60 år.

Vi riktar ett stort tack till avgående ordförande Lorentz Holmgren för all den tid han har lagt ner och för sitt engagemang genom åren med MHF lokalavdelning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lis-Mari Hellrönn