Läsarbilden Skogstroll. Fler trollkonster på gång?↔Foto: Liss-Mari Sundström