Minnesord Phyllis Erickson, Cumberland, Wisconsin, USA, ha avlidit. Hon blev 91 år.

Hon var född i Dultuh, men hade sina rötter i Piteåbygden på sin mors sida. Hon var en Risberg från Hortlax.

1946 gifte hon sig i McKinley, Wisconsin, med Carl Erickson, som hade sina rötter i Jävrebyn. Maken avled 2014. Hon blev mor till två söner och två döttrar.

Under de yrkesverksamma åren var hon anställd som kokerska vid en skola och sedan under 24 år vid ett sjukhem.

Under många år svarade hon för den paltservering som kyrkan i McKinley årligen anordnar. Många Piteåbor som besökte samhället och kyrkan fick smaka på palten, där hon också gjorde god reklam för Piteås nationalrätt. Palten har spelat en viktig roll i McKinely alltsedan de första Piteåborna etablerade sig år 1883.