LÄSARBILDEN Öppna ängar. Stefan Johansson jobbar på i Klubbfors. Fotograferad av Ann-Britt Berglund.