Många på forskarföreningens årsmöte

Älvsbyns Forskarförening har hållit årsmöte. Ett 60-tal deltagare kom till Folkhögskolan i Älvsbyn för att delta i mötesförhandlingar och lyssna på Anders Wikdahls föredrag om Furunäset och dess historia.

23 mars 2020 10:59

Föreningen har haft såväl DNA-kurser under februari som släktforskarkafé under vinter, vår och höst. Dessutom samlas man regelbundet på Älvsbyns bibliotek varje måndag mellan klockan 15 och 18 och har öppet hus för medlemmar och allmänhet. Man har också som vanligt gett ut en kalender med temat gamla och nya foton från Älvsbyn med omnejd.

Till ordförande för två år omvaldes Anders Sandström och som kassör på ett år omvaldes Catharina Berggren. Ny på posten som sekreterare blev Birgitta Lundkvist på ett år, medan Börje Isaksson omvaldes till ledamot på två år. Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Monika Jonsson, Ann-Sofie Öberg och Berit Ljuslinder. Som suppleanter på ett år valdes Margareta Johansson, Inger Torgersson, Helena Stenberg, Inger Öhlund och Margareta Holmström. Till revisor valdes Bo Öhlund och dito suppleant Robert Lidström.

Efter genomförda val berättade Anders Wikdahl från Hortlax om Furunäsets sjukhus. Han var själv uppvuxen på stället eftersom hans föräldrar jobbade där. Sjukhuset började byggas 1890 och stod färdigt 1893, för en kostnad av 965.000 kronor.

De blev sedan kvar till 1987, då verksamheten lades ned. Som exempel kan nämnas att 1956 fanns där 850 patienter och nästan lika många anställda. De flesta patienterna blev också kvar där till livets slut, då man på ett värdigt sätt begravdes på sjukhusets egen kyrkogård.

Furunäset var ett litet samhälle i miniatyr med egna odlingar av exempelvis potatis och rovor samt uppfödning av grisar. Dessutom hade man stall med hästar för diverse transporter, men inga kor, varför mjölken fick köpas från bygden runt omkring.

Någon egentlig vård fanns inte från början, man fick helt enkelt arbeta sig trött med odlingar, på vedbacken eller med andra arbeten. Även så kallade långa bad, både varma och kalla, ansågs lugnande för patienterna. Senare började man dock experimentera med olika typer av ännu mindre trevliga behandlingar och medicineringar. Lite mer trevliga tilldragelser som dans på egen bana, vilken nyttjades flitigt av de intagna under sommaren, och växthus där man bland annat odlade vindruvor, fanns också på sjukhusområdet.

Efter årsmötet avtackades mötesordförande Åke Engman och mötessekreterare Ove Berggren samt gästföreläsaren Anders Wikdahl och avgående sekreterare Inger Torgersson och avgående revisor Runo Bergqvist för väl utfört arbete.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Sandström