Läsarbilden Färgglatt. Tages bro över Strömsundskanalen.↔Foto: Susanne Parkberg