Årsmötet inleddes med lunchbuffé

Osteoporosföreningen i Norrbotten samlade medlemmarna till årsmöte på Hotel Bodensia i Boden. Mötet startade med att föreningen bjöd ett 30-tal deltagare på lunchbuffé.

18 mars 2020 12:01

Verksamhetsberättelsen för det gångna året föredrogs av Anita Sandtröm. Föreningen har haft ett aktivt verksamhetsår genom möten med politiker och personer med ledande funktioner inom Regionen, samt föreläst i olika föreningar i länet för att sprida kunskap om benskörhet. Projektet ”Starka ben hela livet” ska genom föreningens broschyr användas av skolsköterskorna i länet för att informera om vikten av fysisk aktivitet i unga år för att bygga ett starkt skelett.

Medlemsträffar, Livscaféer med aktiviteter har hållits på flera platser i länet och föreningen fortsätter sitt arbete med att värva nya medlemmar, som i dagsläget är 173 stycken.

Osteoporosdagen 20 oktober på Sunderby sjukhus samlade ett 100-tal personer till intressanta föreläsningar. Sjukdomen börjar tas på allvar.

Årsmötet beslutade godkänna revisionsberättelse och ekonomisk berättelse, samt ge styrelsen ansvarsfrihet. Budget och verksamhetsplan för 2020 godkändes och lades till handlingarna.

Till ny ordförande för ett år valdes Siv Ögren, Boden. Ordinarie styrelseledamöter,omval på två år Ingemar Cederlund, Boden, nyval på två år Berit Blomberg, Luleå och Eleanor Lind, Boden

Övriga ledamöter i styrelsen är, Pia Elmgren, Boden, Inger Sandlund, Piteå och

Karin Johansson, Boden.

Årsmötet avslutades med att nya ordföranden Siv Ögren tackade den avgående

Anita Sandström. Anita startade Osteoporosföreningen i Norrbotten 2007 och varit ordförande i 13 år. Hennes engagemang och kunskap har varit avgörande för var osteoporosvården i Norrbotten står idag. Siv överlämnade en present och förningen önskade Anita lycka till i sitt nya uppdrag på förbundet i Stockholm.

Efter fikat berättade förbundsordförande Mai Bergström om sin nya roll som ordförande. Hon tycker det är en mycket intressant uppgift och hon menar att det finns mycket kvar att göra inom osteoporosvården. De 20 föreningar runt om i landet behövs för att tillsammans med vården öka antalet behandlade. Bara det faktum att 500 000 frakturer beror på benskörhet och kostar samhället 19 miljarder kronor varje år, borde göra regioner intresserade att förebygga fler frakturer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Inger Sandlund