Hur kan man reflektera över sig själv?

Sanna Bengtsson skriver om tankar hon haft den senaste tiden och berättar det hon kommit fram till om självförverkligande.

22 november 2018 13:20

Det finns några saker jag tänkt då det kommer till att känna sig själv, speciellt på senare tid. Här är några av dem.

Det första: Det är bra att konstant reflektera över sig själv. Vem man tror sig vara och vad man vill med livet. Det är också viktigt att inse att samhället formar en. Våra tankar och vårt sätt att bete oss kommer ofta vara ett resultat utifrån vår omgivning. Frågan vi alltid behöver ställa oss är därför – är jag den jag vill vara, eller är jag en tillfällig version av mig själv på grund av platsen eller människorna jag omger mig av just nu? Inget av detta behöver vara dåligt, men det kan vara skönt att reflektera över. Det är en fin egenskap att kunna anpassa sig beroende på stämningen runt om. Det är en något att värdera högt, samtidigt någonting man ska vara vaksam över.

Det andra: Även fast det är okej att inte vara helt nöjd med nuet måste man ändå kunna leva lyckligt i de val man gör just idag. Jag tänker ofta på framtiden och på hur mycket bättre det kommer vara då. Jag visualiserar ett drömliv. Det är skönt att kunna fly till en framtid i tankarna, men det är också viktigt att tänka på det som är just nu. Vilka val kan jag göra nu för att framtiden ska bli som jag tänker mig? Vad ska jag göra nu och hur ska jag vara nu för att vara så lycklig som jag vill vara? Då blir den uppmålade framtiden inte någonting man antar, utan någonting man kämpar för. Jag upplever i alla fall att det blir mer realistiskt. Istället för att acceptera att nuet inte är som man egentligen vill och bara leva med en massa längtande, måste man bestämma sig för att ändra på nuet så det man målat upp kommer snabbare än först trott.

Det tredje: Lev inte utan att vara medveten om det du gör. Varenda ord och varenda handling man gör som människa är en medveten handling och även fast saker kommer naturligt så är det bra att försöka förstå vad du gör och tänka på hur du gör det. När man sedan förstår hur man agerar kan man börja fråga sig varför man agerar så. Då lär man känna sig själv bättre. Det känns som att de flesta människor bara vandrar runt här i världen och inte tänker på att man faktiskt gör val varenda dag, hela tiden. De valen blir förbitittade för att de är små och betydelselösa, men det finns en anledning till allt man gör och hur man gör det. Om man känner sig missnöjd kan det vara de små omedvetna sakerna som trycker ned en. Var medveten. Reflektera och tänk efter.

Sanna Bengtsson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sanna Bengtsson