Han vill lyfta ungas röster i Norrland

Wilmer Martinez är en av elva korrespondenter för Sveriges röster, ett projekt för att sprida kunskap och öka ungdomars inflytande inom media och i samhällsdebatten.

16 augusti 2019 06:00

Sveriges röster startade under 2016 och är ett nätverk vars syfte är att göra medier mer inkluderande och representativa.

– Vi vill att unga ska få större plats i media, att de får komma med idéer och synas och höras, berättar Ellen Telje, VD för mediehuset Fanzingo, som står bakom projektet.

Sveriges röster har nu anställt elva korrespondenter från hela Sverige som under några månader ska jobba med att representera olika frågor som rör ungdomar i landet. Wilmer Martinez är en av dem.

– Att vara korrespondent går ut på att man får frågor från andra ungdomar runt om i Sverige som jag ska ställa till andra unga här där jag bor, i Piteå och Skellefteå. Till exempel kan det handla om mäns ansvar i jämställdhetsfrågan eller fördomar om ungdomar i andra orter.

Varje korrespondent har egna frågor som de själva vill lyfta, och Wilmer kommer fokusera på ungas röster på den norrländska landsbygden.

– Mina frågor handlar om vad man har för tankar kring att bo på landsbygden i Norrland, vilka svårigheter man tror att ungdomar på landsbygden möter och om man själv skulle vilja bo i norra Sverige. Det är ungdomar från Stockholm, Göteborg och Malmö som kommer få svara på dem.

Varje vecka behandlas ett nytt ämne på instagramkontot @youth2020movement där korrespondenternas reportage, filmer och intervjuer publiceras. Nästa vecka, vecka 34, är det Wilmers tema som kommer styra kontot, något han ser framemot.

– Jag tror det är viktigt att lyfta unga på landsbygden, ofta får man bara höra om hur ungdomar i storstäder har det, menar han.

Wilmer tycker att projektet är ett bra initiativ och uppmanar fler ungdomar att följa instagramkontot som enligt honom kan hjälpa till att ge en större inblick i ungas liv över hela landet.

– Det är massa intressanta frågor som tas upp, ett jätteintressant tema som kommer är porr och droger, vilket är något som inte många snackar om. Därför är det viktigt att man lyfter det. Det kommer också handla om hederskultur, vilket inte så många unga i Piteå kanske har en bild av. Det finns mycket man själv kan fundera över och man kan få egna tankeställare.

Ellen Telje tror också att många, både unga som gamla, kan ta lärdom av projektet.

– Det är ett väldigt smart, roligt och inspirerande konto. Det är tuffa ämnen som tas upp som unga sätter ord på, även vuxna kan bli inspirerade, menar hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Lindmark

Ämnen du kan följa