Norrbottnisk export - en förutsättning för tillväxt

Igår besökte handelsminister Ann Linde (S) Norrbotten för att göra lite olika företagsbesök i Luleå och Boden, samt lansera kampanjen Hela Sverige Exporterar kopplat till den nya exportstrategin som lanseras i och med att statsbudgeten ska klubbas i höst.

15 augusti 2019 05:00

En ny exportstrategi fanns med i överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet, även kallad januari-avtalet. Där framgår att den tidigare exportstrategin ska utvecklas för fler jobb i hela landet och med fokus på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Att hela Sverige exporterar är ingen nyhet för vår del av landet, den marginaliserade men enorma yta som är Norrbottens län. Vi är tämligen medvetna om att våra industrier står för stor del av svensk export. Norrbottens handelskammare har länge tagit ansvar för samverkan i Norrbottens näringsliv men saknat just en långsiktig plan från statens håll.

Men att Ann Linde besöker Norrbotten just för att träffa näringsliv och politiker här uppe tyder på att staten också insett detta faktum, samt att regeringen verkligen menar allvar med att genomföra januari-avtalet och hålla sin överenskommelse med de partier som inte ingår i men som släppt fram nuvarande regering.

Den nya exportstrategin ska framför allt fokusera på just regional samordning och stöd för regionerna, samverkan mellan politik och näringsliv, att förenkla för företagen som vill exportera, samarbete med regionala aktörer, och att stärka hela Sveriges potential till export.

I nuläget är vart tredje svenskt jobb kopplat till export, så ekvationen är inte svåruträknad: stärker man svensk exportpotential ökar tillväxten och arbetstillfällen i Sverige. Bra för både svenska medborgare, och för svensk ekonomi.

Av alla läns exporthandel ligger Norrbotten statistiskt sett ungefär i mitten, men siffrorna är ganska svårtolkade då Stockholm ligger i topp. Att Stockholm ligger så högt och Norrbotten ändå förvånande lågt beror på att statistiken baseras på vart ett visst företag har sitt huvudkontor, inte var produktionen de facto sker.

I Norrbotten är vi duktiga på mycket, och vi har också stora resurser. Biltestindustrin, rymdforskning, flygen, energin, malmen, skogen. Ändå utnyttjas inte detta läns fulla potential, något som partierna bakom januari-avtalet vill ändra på.

Ytterligare en del i strategin kommer givetvis behöva beröra hur svenska företag ska förhålla sig till och hantera Brexit, alltså Storbritanniens stundande utträde ur Europeiska Unionen. Handeln med Storbritannien kommer sannolikt försvåras oavsett hur Brexit-Förhandlingarna landar, och det måste vi i Sverige vara beredda på.

Att Ann Linde kommer till Luleå och Boden över en dag kanske inte är det viktiga på det stora hela, men det är en tydlig markering från regeringen att man förstår, just som namnet på kampanjen lyder, att hela Sverige exporterar. Men framför allt är det oerhört viktigt att Sveriges handelsminister är het på gröten.

Både för att det är en ständigt och, i och med Brexit, särskilt aktuell fråga, men också för att januari-avtalet behöver förverkligas för att garantera att regeringsöverkommelsen kommer hålla. I Norrbotten kan vi bara tacka och ta emot, och hoppas att den nya exportstrategin ger oss än mer jobb, tillväxt, och förutsättningar att expandera.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kata Nilsson