Budgeten bådar gott för Sverige

Idag, onsdag, kommer statsbudgeten att presenteras. Men redan igår meddelade nya arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (S), tillsammans med finansminister Magdalena Andersson (S), nya satsningar på det arbetsmarknadspolitiska planet.

18 september 2019 05:00

Bland annat ska vill regeringen bygga ut kunskapslyftet med 220 miljoner, och satsa 400 miljoner på introduktionsjobb. Även Arbetsförmedlingen kan räkna med ökade resurser, och på det stora hela kallar Nordmark detta för en kursändring i den svenska arbetsmarknadspolitiken med tillskott på sammanlagt 1,3 miljarder.

Från Moderaternas servettskiss till budget som klubbades förra hösten, som fick till följ att bland annat nästan hälften av Arbetsförmedlingens kontor runt om i landet beslutades stängas ner, till rejäla satsningar på att få folk i arbete. Det är tydligt att en socialdemokratiskt ledd regering gör skillnad.

Förslagen har arbetats fram ihop med Centerpartiet och Liberalerna, som ju slutligen beslutade att stötta den socialdemokratiskt ledda regeringen emot att de fick influera politiken, och är därför brett förankrade i riksdagen.

Detta är ett enormt steg framåt för svensk politik och för vårt land. Både för att den här typen av blocköverskridande samtal är historiskt unika och helt nödvändiga för Sverige i denna tid av knepigt parlamentariskt läge, och för att det visar att politik inte bara är bråk och spel för gallerierna.

Eva Nordmark kan heller inte haft mycket tid på sig att sätta sig in i och ta fram de förslag som arbetsmarknadsdepartementet berörs av, vilket säger väldigt mycket om hur kompetent och kapabel den nya norrbottniska ministern faktiskt är. Många var de borgliga tyckare som räknade bort henne när det annonserades att hon skulle ta över förra arbetsmarknadsministerns, Ylva Johansson (S), portfölj.

Nordmark har givetvis fortfarande mycket att bevisa, men kanske var det just för att hon bara haft sitt uppdrag i lite mer än en vecka som hon också fick stå vid Anderssons sida när delar av budgetens nya satsningar skulle presenteras.

Det snackas mycket om en stundande lågkonjuktur, och det är precis i sådana här lägen som politiken måste vara järv och regeringen måste våga satsa på arbetsmarknaden. Särskilt när andra delar av den politiska överenskommelsen med Centern och Liberalerna begränsar arbetet på andra områden.

Skatten ska ju som bekant sänkas för de allra rikaste i form av värnskattens bortplockande, ett krav från C och L, och när budgeten presenteras idag kommer vi få svart på vitt vilka politiska områden som fått stryka på foten för skattesänkningar.

Man ska inte bagatellisera en statsbudget. Om inte annat visat Moderaternas servettskiss det. Men i detta skede, efter allt det politiska kaos som följde efter att valresultatet inte gett något block tydlig majoritet och därmed förtroende att sköta statens finanser, så är det absolut viktigaste att budgeten över huvudtaget lyckats komma till.

Det har troligtvis krävts en hel del arbete för att ro iland denna budget, och det är av yttersta vikt att samtliga partier som ligger bakom den nu också klarar av att försvara den. Det är det ansvarsfulla att göra för väljarna, för svensk politik, och för svenska skattebetalare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kata Nilsson