Piteå En majoritet inom EU, Kina och USA säger att de är beredda att själva agera för att minska utsläppen av växthusgaser. Det visar en undersökning bland 30 000 invånare, gjord av Europeiska investeringsbanken, EIB, hösten 2019.
Av EU:s medborgare är 75 procent beredda att flyga mindre på sina semestrar. I USA anger 69 procent att de är beredda att flyga mindre och bland kineserna 92 procent. 70 procent av svenskarna uppgav att de är beredda att flyga mindre och 31 procent att de också gör det. Detta visar sig också i minskat flygande både inrikes och utrikes här i Sverige.

Medvetenheten finns alltså om att klimatförändringen kommer att få negativa konsekvenser för oss alla. Men ännu har oron inte lett till ändrade beteenden i den omfattning som krävs. Ska vi klara att halvera utsläppen de kommande tio åren, som forskarna säger krävs, behöver vi kraftigt minska de utsläpp som orsakas av vår konsumtion och vårt sätt att leva.