SLUTREPLIK

Med anledning av repliken ”Vi i SD Svartmålar inte” (28/9)

Först ondgör sig Orvo Hannlöv (SD) över att jag bara upprepar vad jag sagt tidigare. Ja Orvo, det finns ju en anledning till det!

Ni inom SD vägrar att svara och ha en synpunkt på den allra viktigaste i denna debatt, enligt mig. Nämligen rena fakta från SCB gällande Sveriges upp och nervända befolkningspyramid, som visar att vi blir allt fler äldre och det föds alldeles för få barn. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkningspyramid/

Därmed behöver vi hela 500.000 personer i arbete till 2026 som snart är här, för att behålla vår välfärd. Vi behöver all vår invandring för att behålla den.

https://www.pt.se/nyheter/en-halv-miljon-fler-behover-anstallas-nm5058081.aspx

Orvo, jag citerar från SD:s partiprogram, ” ...vårt lands välfärd och trygghet.” Hur går det ihop att samtidigt behålla vår välfärd men inte ta emot all den invandring som behövs?

SD vill hålla invandringen på en så kallat ”normal nivå” som de nordiska länderna, men då glömmer Orvo att de inte har denna, ovan nämnda, upp och nervända befolkningspyramid, så det går inte alls.

Vad gäller kommunernas stora kostnader håller jag helt med, men mitt förslag är följande:

Landstingen/Regionerna skall läggas ner och statlig styrning införas precis som man bör göra med skolan!  Trots min "blåa färg"! M).

Då skulle de då såå stora besparingarna kunna gå tillbaka till exempelvis högre löner för sjuksköterskor så att vi får tillbaka personal och kan öppna nu stängda avdelningar. Även BB och akutavdelningar med flera.

Oavsett var man bor skall man då få samma sjukvård. Skulle även räcka att ge berörda kommuner de resurser de nu efterfrågar.

Vad gäller våldet och skjutningarna är vi överens att det är ett problem. Det har sin bakgrund i den stora invandringen 2015 som Sverige tvingades till då länder som Ungern och Spanien stängde sina gränser. Men EU-bidrag vill de ändå ha, bara sparka ut dem ur EU!

Dock finns det faktiskt en alldeles färsk undersökning som visar att det grova våldet minskat:

https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/187850-kriminalstatistiken-bekraftar-att-det-grova-valdet-har-minskat-i-sverige/

Slutligen avslutar Orvo med:  ”Sedan hoppas jag att A-J slutar med sina pyramider eftersom det finns annat som gäller.”

Den som nu läst ovan förstår varför Sveriges upp och nervända befolkningspyramid är en så obekväm läsning just för Orvo och SD.