Vad vill ungmoderaterna egentligen?

6 maj 2019 16:29

Med anledning av: insändaren "Låt ungdomsförbund informera i skolorna" (3/5).

Julia Järnberg (Moderat skolungdom i Norrbotten) och Linus Häggström (Moderata ungdomsförbundet i Norrbotten) skriver att rektorer på skolor borde ta ansvar och aktivt bjuda in ungdomsförbund för kampanj och debatt, och att länets rektorer ska se en vinst i att ungdomsförbund besöker länets skolor.

I en insändare 29 november 2018 från Cornelia Johansson, kommunfullmäktigeledamot (M) i Piteå frågar hon när den kommunala skolan ska göras partipolitiskt obunden och att hon är förundrad att LO tillåts propagera på gymnasieskolan och hänvisar till att LO är bunden till Socialdemokratiska partiet.

Cornelia Johansson anser att det är anmärkningsvärt att LO får propagera för elever. Hon anser det också skamligt att inte ens skolan kan vara partipolitiskt obunden.

I "Svar direkt" samma dag (29 november 2018) ger rektor för Naturvetenskaps- och teknikprogrammet vid Strömbackaskolan i Piteå ett svar där han beskriver syftet, som var att elever ska få kunskap om arbetsmarknad, arbetsrätt, arbetsmiljö och om arbetsmarknadens parter och deras olika roller och betydelse.

Rektor skriver också att i undervisningen används även till exempel ekonomifakta som har koppling till Svenskt Näringsliv.

Sammanfattningsvis visar ovanstående att Cornelia Johansson (M) i Piteå inte vill ha in politiska partier som propagerar i skolan, och att hennes partikamrater Järnberg och Häggström från Moderat skolungdom och Moderata ungdomsförbundet, båda i Norrbotten, vill ha in politiska ungdomsförbund för att kampanja i skolan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Undrande i Piteå