Vi, föräldrar till danselever i årskurs 6, vill att kommunen kommer med svar angående dansens framtid.

Enligt en artikel i PT den 28 november i fjol uttryckte kommunledningen en förhoppning om att kunna behålla statsbidraget för Svenska Balettskolan.

Enligt kommunalrådet Anders Lundkvist tryckte man på Utbildningsdepartementet om att kunna driva vidare utbildningen till en lägre kostnad. Enligt artikeln hade representanter från kommunen haft kontakt med Utbildningsdepartementet i frågan, men det utdragna regeringsbildandet satte käppar i hjulet.

Sedan dess har ytterligare tid gått och nu är en regering på plats. Därför undrar vi om det tagits någon förnyad kontakt? Om inte, när är den kontakten planerad att återupptas?

Under våren har elever möjlighet att söka in till Svenska Balettskolan i Stockholm och Göteborg. Det börjar vara dags att planera för framtiden.

Finns det till exempel anledning att åka till Stockholm och göra inträdesprovet om det blir någon öppning i norr framöver?

Från kommunens sida har man också tittat på att driva en dansutbildning i egen regi. Gällande detta uttalade kommunalrådet Helena Stenberg för ett drygt år sedan att det är fullt möjligt att ha en dansutbildning, likväl som att kommunen erbjuder musikklasser och fotbollsklasser.

Vad händer där?

Vi önskar svar på hur kommunen tänker bevara och värna om den fina danskedja man byggt upp. Nyligen läste vi att även Christinaskolan får fotboll som tillval, det är ett positivt besked - men vi undrar varför man inte gör en liknande lösning för de elever som dansat hela mellanstadiet?

Danssalar, kompetens och all utrustning står redan klar. I nuläget, när kommunen uteblir med uppföljande information, finns stora risker att flertalet piteåbor flyttar söderut där dansutbildning erbjuds #skainvånarantaletsjunkaytterligare2019?

Vi vill ha svar på våra frågor. Nu.

PT:s insändarredaktion har tillställt kommunalråden (S) Helena Stenberg och Anders Lundkvist den här insändaren och bett om ett Svar direkt. Något sådant har dock inte inkommit inom stipulerad tid.