Tummen ner – helt utan faktakoll

15 april 2019 13:42

Med anledning av: "Tummen ner för bussbolaget..." publicerad 13 april.

Svar till Frusen resenär; Inom yrkestrafiken finns det ett reglemente inom hela EU om arbetstids-, kör- och vilotidsregler. Dessa regler finns till för bland annat dig som resenär för att du så tryggt och säkert som möjligt ska komma fram med en utvilad förare.

Förarna och företagen ska se till att reglerna följs i första hand av säkerhetsskäl, och för det andra är det ingen förare och inget företag som vill få dryga böter för förseelser mot dessa regler.

Ibland måste förarna stå in i det längsta in mot avgång och tyvärr även utifrån hur trafiksituationen sett ut och kommer att se ut framåt också.

Det händer till och med någon gång (tack och lov inte så ofta) att bussar måste avgå senare än den utsatta avgångstiden för att reglerna ska kunna hållas.

Hur det var med det i det aktuella fallet vet bara föraren som du nu vill svartmåla.

Inte alltid lätt att förstå regelverket som resenär, och det är det ingen som kräver heller, men det är hedervärt om man tar reda på fakta innan man kastar skit på förare eller företag som har ett riktigt snårigt regelverk att förhålla sig till.

Än en gång, raster är till för att du som resenär ska kunna få en så trygg färd som möjligt med en utvilad förare, så tänk till nästa gång du står där och "fryser" i väntan på bussen i framtiden, en stressad och trött förare känns nog inte så bra om du tänker till en stund.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kalle