Tältmöte med frälsning och dold politisk agenda

Påkostad reklamtidning med HBTQ-motståndare, motståndare till kyrkans vigslar av samkönade par, Israelvänner, kvinnopräst- och abortmotståndare. Brith Fäldt (V) är kritisk till tältmötet.

15 augusti 2019 15:03

Alla hushåll i Piteå har fått hem en väldigt påkostad reklamtidning som bjuder in till ett antal möten i slutet av augusti.

I vårt sekulariserade samhälle är det nog få som lyfter på ögonbrynen och tänker att det bara är en harmlös kristen företeelse. Det som ser ut som en tämligen oskyldig tältmöteskampanj är i själva verket ett försök av den högerkristna rörelsen i Sverige att etablera sig starkare i Piteå och Norrbotten.

För den som gör en djupare dykning i broschyren, kollar upp vilka som står bakom, vilka som är talare och vilka åsikter som dessa ger uttryck för så framträder en minst sagt spännande flora av medlemmar, pastorer och anställda från i huvudsak - Livets ord.

Där finns uttalade HBTQ-motståndare, motståndare till kyrkans vigslar av samkönade par, Israelvänner, kvinnopräst- och abortmotståndare och deras åsikter blir tydliga i hyllningarna av familjen, heterorelationen och försvaret av staten Israels politik.

.

Läs även:Artikeln "Kyrkopolitiker hoppar av tältmöte".

.

Idén med dessa tältmöten, säger två av initiativtagarna, Sebastian Stakset och Mats Weichbrodt, är hämtade från Gamla Testamentet. Båda har läst samma verser och tolkar det som en direkt uppmaning från Gud. De hänvisar till Jesaja 54:2-3 där det står: ”Vidga ut platsen för ditt tjäll, låt spänna ut tältet, under vilket du bor, och spar icke, förläng dina tältstreck och gör dina tältpluggar fastare.

Ty du skall utbreda dig både åt höger och vänster, och dina avkomlingar skola taga hedningarnas länder i besittning och åter befolka ödelagda städer.”

Dessa predikanter (samtliga manliga förstås) kommer med sitt följe för att frälsa oss ”hedningar i ödelagda städer”.

.

Jag säger ingenting om alla de människor som söker en mening med livet, lösningar på personliga problem eller vill förändra sitt liv och vill göra det genom att söka frälsning i ett religiöst samfund. Jag har en djup respekt för detta men jag vänder mig kraftfullt emot de dolda politiska krafter som ligger bakom den här kampanjen. De nämns inte med ett enda ord i marknadsföringen av frälsningseventet. Det är ohederligt att dölja de högerkristna värderingar som dessa predikanter och bakomliggande organisationer har.

Som medlem i Svenska Kyrkan och aktiv i Piteå Församling känner jag mig djupt besviken över att Kyrkan står som medarrangör. Jag har tidigare kunnat vara stolt i Sv Kyrkans riktigt radikala ställningstaganden i frågor som stödjer försvaret av de mänskliga rättigheterna och följt upp dessa i praktisk handling. Den har nu fått sig en rejäl törn.

.

Jag blev tillfrågad att delta i ett panelsamtal om Piteås utveckling och tackade ja, utan att ha gjort någon bakgrundskoll. När broschyren kom i min brevlåda blev jag skeptisk och har gjort en grundlig genomgång och tackar därför nej till att delta. Jag vill på inget sätt legitimera de åsikter som ligger bakom det här arrangemanget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Brith Fäldt (V)