Piteå Den stora, nationella konferensen ”Vatten Avlopp Kretslopp” planeras i år hållas i Jönköping den 18-19 mars 2020.
I år har  man fokus på små avlopp, det vill säga avloppsanläggningar som husägare tvingas bygga om de inte kan ansluta sig till kommunalt avlopp. Dessa anläggningar renar vanligen avloppet minst lika bra som kommunala reningsverk och möjliggör kretslopp av växtnäring utan att samtidigt sprida industrikemikalier till åkermark. 

Men många små avloppsägare får sina anläggningar underkända på felaktiga grunder genom att hänvisa till miljöfara. Den verkliga anledningen till underkännandet är ofta kommersiella eftersom tillverkarna vill tjäna pengar på ny utrustning och kommunerna vill få in avgifter till sina inspektörers löner.

Trots att konferensen har fokus på små avlopp så får ingen representant delta och företräda små avlopp, utan deras situation ska behandlas av kommersiella företag och myndigheter, som alla tjänar pengar på att underkänna deras anläggningar. De som inte får delta tvingas betala dyr konferens i Jönköping!