Som matchvärd marknadsför vi Piteå

Att vara matchvärd handlar inte om sponsring utan om marknadsföring. PR för den egna kommunen helt enkelt, skriver kommunalrådet Helena Stenberg (S) i ett Svar direkt.

11 januari 2019 21:58

Med anledning av: insändaren ”Hur tänkte ni här, Piteå kommun?”.

I de artiklar som publicerats i PT där undertecknad och Piteå kommuns varumärkesansvarige uttalar sig finns både fakta och argument kring Piteå kommuns marknadsförings- och varumärkesarbete.

På Piteå kommuns hemsida finns också bra information. Nedan finns svar på de specifika frågor som ställs i insändaren

1) Som folkvald politiker och kommunalråd för Piteå kommun, vad är din motivering till att Piteå kommun har valt att vara matchsponsor för en idrott i en annan kommun och ett annat län?

Svar: Ett matchvärdskap handlar inte om sponsring utan om marknadsföring av Piteå som ort och Piteå kommun som arbetsgivare. Som led i detta gör Piteå kommun en mängd olika marknadsföringsaktiviteter och samarbetar med angränsande kommuner såväl norrut som söderut.

Vi behöver bli fler invånare för klara framtidens välfärd och kompetensförsörjning och därför måste en liten kommun i norra Sverige i konkurrens med andra städer aktivt arbeta med marknadsföring av staden och platsen.

Det handlar inte om att vi tar pengar från andra verksamheter till marknadsföring utan att vi marknadsför Piteå för att trygga våra verksamheter.

2) Hur motiverar du att Piteå kommun väljer att ta kommunens skattepengar för att sponsra andra kommuner och läns idrottsliga föreningar?

Svar: Piteå kommun har inte sponsrat någon annan kommun eller något annat läns idrottsliga förening. Vi har köpt ett marknadsföringsutrymme. De politiskt beslutade Riktlinjerna för sponsring är väldigt tydliga med att en förening ska ha sitt säte i Piteå för att komma ifråga för kommunal sponsring.

3) När togs beslut att göra denna sponsring?

Svar: Beslutet att vara matchvärd togs av tjänstepersoner i slutet på förra året efter en förfrågan från Skellefteå AIK.

4) Hur mycket av våra skattepengar har gått och kommer att gå till satsningar för liknande sponsorskap?

Svar: Kostnaden var 10 000 kronor för matchvärdskapet och 4 000 kronor för att bekosta en matchannons. Piteå kommun har en marknadsföringsbudget som vår kommunikationsavdelning ansvarar för.

5) Helena Stenberg vad blev slutnotan för detta? Om du räknar in din egen avlönade arbetstid för att vara på plats i Skellefteå?

Svar: Summan för matchvärdskapet ser Du ovan. Vi bjöd på tablettaskar, karameller och delade ut lypsyl och broschyrer. Evenemanget var på kvällstid och jag tar inte ut någon ersättning för det då min arbetstid är oreglerad.

Piteå kommuns värdskap på matchen i Skellefteå var uppskattat av besökarna, vi hade många bra samtal och fick mycket uppmärksamhet. Och med tanke på den batterifabrik som planeras i Skellefteå så är marknadsföring av Piteå som bostadsort en strategisk aktivitet. En aktivitet som är en del i ett större sammanhang där marknadsföringen av vår kommun som en attraktiv kommun att leva och jobba i är ytterst väsentlig.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helena Stenberg (S) Kommunalråd

Ämnen du kan följa