Snabb utbyggnad lovades, men...

2 september 2019 17:12

Angående Norrbotniabanan ser vi återigen exempel på svenska politikers kraftfulla agerande. Vid bland annat fyrpartiöverenskommelsen lovades en snabb utbyggnad av Norrbotniabanan.

Vips! Men helt väntat (!) dyker något plötsligt upp som bromsar den fortsatta utbyggnaden, trots regeringens nyligen uttalade satsning på landsbygd och miljö.

Nu har förarbetet med de sista etapperna plötsligt kört fast, igen. Orsak; brist på personal för det förberedande utredningsarbetet för de återstående etapperna. Tidigare har ju oftast bristen på kapital sinkat bygget…

Är den egentliga orsaken att man vill att Norrbotniabanans slutgiltiga sträckning skall vara mellan Sveriges huvudstad och en sopstation i Västerbottens inland? Alltså att Norrbotniabanan bara varit och är ett villospår?

Kanske den politiska viljan egentligen är att den är avsedd för att kunna transportera sopor från huvudstaden till en avstjälpningsplats i den norrländska skogen? Detta för att kunna satsa kapital på höghastighetsbanor, och nattåg till Tyskland och Frankrike i stället? Vad ska man annars tänka?

Finns det någon kraft och vilja hos dagens politiker måste det gå att se till att snabbt lämplig professionell utredningspersonal temporärt överförs från andra uppdrag och orter. Detta behöver inte ta många dagar att lösa .

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lasse H