Politikerna i Piteå fortsätter att säga att det inte sparas på skolan. Detta stämmer inte!

2019 fattade Barn- och utbildningsnämnden (Bun) i Piteå beslut att man i Piteå skulle göra en kraftig resursomfördelning och effektivisering av skolresurserna. Detta medförde en faktisk besparing/"omfördelning" på kärnverksamheten med ett belopp på drygt 23 miljoner kronor.

Vi ser även att i budgeten för i år 2020 framgår det tydligt att politikerna i Piteå inte har för avsikt att tänka om.  Kommunfullmäktige beviljade nämnden en budget på cirka 907 miljoner kronor. Nämnden valde ändå att fatta ett beslut om en internbudget på cirka 883 miljoner kronor för 2020. Detta medför alltså ytterligare en nedskärning på cirka 24 miljoner kronor, vilket slår hårt mot skolans personal och elever.


Det räcker nu! Stoppa effektiviseringsmanin som drabbar eleverna, de anställda inom verksamheterna och även på sikt Piteås framtid! 

Lärarförbundet motsätter sig besparingen och de larmar om att den drabbar förskolans verksamhet hårt gällande personaltäthet och storleken på barngrupperna. Skolledarna menar att resurser till den lokala dansinriktningen endast gynnar ett fåtal elever, medan det inom förskolan enbart görs nedskärningar som drabbar samtliga.

Kommunalrådet Helena Stenberg (S) klargör att Piteå siktar mot att bli Sveriges mest barnvänliga kommun. Samtidigt menar kommunalrådet i ett inslag på SVT Norrbotten att inga besparingar görs på skolverksamheten i Piteå. Detta är mycket förvirrande när budgeten visar att nämnden inte får ökade anslag, internbudgeten ligger 24 miljoner kronor under den beviljade budgeten och medel avsätts till dansinriktning istället för att komma alla elever till del.

Politikerna verkar inte stå för beslutade sparbeting, utan vidhåller att elever och pedagoger inte drabbas. Vem står för sparbetinget? Vilka drabbas om det inte är elever och personal?

Barnkonventionen har blivit lag. Hur stämmer budgeten överens med barnkonventionen och barnets bästa? Många elever mår dåligt redan idag på grund av bristande stöd i skolan.


Om fler ska vilja bo i Piteå måste det finnas en kvalitativ och fungerande skola för alla. 
En satsning på våra barn och unga är en investering för framtiden.

Det vi satsar idag, får vi tillbaka imorgon!