I dessa Coronatider går regeringen in med stödåtgärder för att täcka upp delar av lönen för dem som måste gå ner i arbetstid. Det är ju behjärtansvärt på alla sätt. Däremot får sjukvårdspersonalen töja sina krafter till bristningsgränsen för att hjälpa ett land i kris. 

Många inom sjukvården har även delade turer vilket i mina ögon är omänskligt. Jag hoppas att deras slit och uppoffringar syns i lönekuvertet, när det är dags för löneförhandlingar. 

Glöm aldrig bort vilket fantastiskt arbete dom utför och har utfört både före och efter Coronaviruset kom till Sverige. Utan dem går Sverige under. Glöm aldrig det.