Självklart att personalen ska förstå Pitebor

15 september 2019 10:01

REPLIK / Med anledning av: artikeln "Personalen måste kunna prata svenska" (9/9).

Nä, Helena Magnusson, nu har du inte bara gjort bort dig, nu har du kränkt och förlöjligat en kommunmedborgare, en Pitebo som med sina skatter medverkar till din lön. Du borde skämmas.

För ett antal år sedan då kommunen annonserade efter operatörer till larmcentralen var man mycket noga med att poängtera vikten av att den som ville ha arbetet som larmoperatör skulle förstå den som ringde efter hjälp. Med andra ord skulle personen i fråga förstå en Pitebo. Detta var då en självklarhet och borde så vara än i dag.

Gunnar Larsson har alldeles rätt när han kräver att vårdbiträden som skickas till honom ska förstå vad han säger. I alla andra sammanhang kan man som konsument klaga på varor och tjänster som inte uppfyller köparens krav. Detta säger Gunnar Larsson att han gjort och då blivit avsnäst och illa bemött av de som tog emot hans klagomål.

Det är inte acceptabelt att Pitebor som inte är nöjda med den service de betalar för ska bli förlöjligade och ifrågasatta av den som tar emot klagomålen. Som anställd åt Piteå kommun borde man istället för att låta nedlåtande vara stolt över att det fortfarande finns människor i vår kommun som kan tala en av vårt lands få genuina dialekter, en dialekt som för övrigt härstammar från fornsvenskan.

Som kommunmedborgare tycker jag att det är kränkande att människor som behöver vård eller omsorg, oavsett ålder, inte ska kunna göra sig förstådd hos den som kommer. Jag tycker precis som Gunnar Larsson att det är självklart att det vårdbiträde som kommer också ska förstå vad han eller andra vårdbehövande säger.

Till Helena Magnusson vill jag därför säga att du verkar inte ha förstått vari problemet bestod. Det var inte Gunnar Larsson som inte förstod. Utan det var det vårdbiträde som, enligt ditt förmenande, hade tillräckliga kunskaper i svenska som inte förstod.

Detta är inte acceptabelt! Som äldre kommunmedborgare kräver jag att detta inte upprepas och att standarden inom omsorgen förbättras.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anne-Christine Esberg (SD)