Vänsterpartiets årskonferens anser att rasismen som syns i dag visar på hur djupt förtrycket är mot samerna och att den finns inbyggd i vår samhällsstruktur. Det berör oss alla, lokalbefolkning och samebyar, renskötande och icke renskötande samer. Det är något vi alla måste ta ansvar för och förändra.

Djurplågeri och renskjutningar har förekommit vid flera tillfällen. 

Vänsterpartiet Norrbotten vill tillsammans med andra progressiva krafter stå upp mot rasismen och bidra till en samsyn för alla som bor och verkar i länet och våra lokalsamhällen.