"Politiken formas av vår verklighet"

1 augusti 2019 15:02

REPLIK / Med anledning av: insändaren "Vet era väljare om vad ni gör, Åström?" (1/8).

Budgeten som vi lade tillsammans med Alliansen har väckt stor uppmärksamhet hos Vänsterpartiet med Brith Fäldt i spetsen.

Enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) är skolan i Piteå 75 miljoner kronor dyrare än en referenskommun. Den största posten ligger under ”övriga kostnader” på 55 miljoner kronor.

I samma jämförelse konstateras att Socialnämnden är nära 18 miljoner kronor billigare än en referenskommun. Vidare framkom att Piteå kommun om 10 år kommer ligga back cirka 400 miljoner kronor. Detta faktum har redovisats bland annat på kommunfullmäktige juni-19 där också Brith Fäldt deltog.

Vi kryper inte bakom ”några redovisningstekniska instrument” eller ”luddigt formulerade skrivningar om ekonomiska tioårsplaner” som ni påstår utan vi förhåller oss till hur verkligheten faktiskt ser ut. Att som Vänsterpartiet välja att blunda och inte ta tag i problemet i dag är att betrakta som direkt oansvarigt mot medborgarna.

Sjukvårdspartiet valde att tillsammans med Alliansen lägga en gemensam budget. När fem partier tillsammans lägger fram en budget så handlar det om att ge och ta.

I detta fall är inte ensam stark.

I vårt valmanifest skriver vi att själva driftformen inte är av avgörande betydelse utan vad man får för skattepengarna. Är det bättre med offentligt driven välfärd eller entreprenadlösningar så spelar det egentligen ingen roll. Vi sitter inte fast i gamla ideologier utan är blockpolitiskt obundna.

Vår politik växer fram och formas ur den verklighet vi lever i idag.

Med Vänsterpartiets oförmåga att se framåt kan medborgarna i Piteå kommun se fram emot en rejäl skattehöjning precis som ni gjorde inom landstinget då ni höjde skatten med 1,16 kronor.

Så frågan är om era väljare vet vad Ni gör?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johnny Åström Gruppledare Sjukvårdspartiet Piteå kommunfullmäktige