Plumt och respektlöst sagt

15 september 2019 10:00

REPLIK / Med anledning av: artikeln "Personalen måste kunna prata svenska" (9/9).

En äldre man, 77 år, har i ett reportage i PT framfört sin åsikt att hemtjänstpersonal måste kunna prata svenska.

Enligt en avdelningschef inom äldreomsorgen i Piteå kommun får alla som anställs inom hemtjänsten visa att ”de har grundläggande kunskaper i svenska”. Dessa krav räcker dock inte om den som ska ta mot hemtjänst inte förstår den person som utför tjänsten.

Det måste också ligga på/i hemtjänstens ansvar att mottagaren av hemtjänst blir förstådd (utom i vissa specifika fall). Att antyda något som att ”om mottagaren pratar utpräglat pitemål, kan det vara svårt att förstå….” och ”...om man inte vill ha dem så får man vara utan hemtjänst” är rent av plumpa uttalanden. Respektlöst! I dagens läge klarar de allra flesta Pitebor svenska språket så bra att där sitter inte problemet, utom eventuellt hos ett mycket litet antal och det senare påståendet verkar på gränsen till tjänstefel.

Hemtjänstens uppgift är att ge våra äldre ett värdigt stöd och nödvändig hjälp. Det verkar allt för lätt att glömma att de är dessa äldre människor som byggt upp det allra mesta av den välfärd vi har i dag.

En lösning på problemet kan vara att låta den administrativa delen av personalen i hemtjänsten överta kontakten och hjälpen till brukarna, eftersom den personalen i de flesta fall behärskar svenska språket mycket bra. De som ännu inte lärt sej svenska språket tillräckligt, får då istället en chans att arbeta med de administrativa sysslorna inom hemtjänsten och på så sätt förbättra sina svenska språkfärdigheter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Också pensionär