INSÄNDARE Det finns fler än jag som överklagat beslutet. En del har också ringt och tackat mig för att jag överklagat, även folk som jag som jag stött på ute i samhället har tagit upp frågan och varit emot sänkningen till 30 km. Många yrkeschaufförer har samma åsikt och flera taxichaufförer anser att det är helt fel att sänka till 30 km.

När frågan togs i kommunstyrelsen var jag ensam bland ledamöterna om att protestera mot sänkningen. I kommunfullmäktige specificerade jag mer fakta i ärendet som jag då hade fått fram och visade att det inte fanns något som talade för denna sänkning av hastigheten.

Enda argumentet man hade att komma med som man åberopade i kommunfullmäktige för en sänkning till 30 km var, att barn var mjuka och sköra ifall de skulle bli påkörda. De problemen har vi inte haft, eftersom inga småbarn blivit påkörda senaste 50 åren i Älvsbyn och jag vill påstå att gamla människor är nog också sköra i så fall, så det argumentet kanske inte var så bra att använda i detta sammanhang.

Artikelbild

| Orvo Hannlöv vill påpeka att det är fler han själv som överklagat beslutet om bytet till 30 km i timmen genom Älvsbyn.

Sedan hade jag begärt återremiss av ärendet i kommunfullmäktige, vilket röstades ned och jag begärde votering, men ordförande var så snabb med klubban att klubbslaget kom i samma veva. Annars hade det blivit återremiss, då 12 ledamöter hade ändrat sig vid omröstningen och det hade räckt till återremiss.

Att länsstyrelsen avslog min överklagan var väntat, de verkar gå i kommunernas ledband och gör sig inte speciellt stora besvär med att göra egna undersökningar. Vilket inte är bra eftersom förtroendet för denna myndighet naggas i kanterna på så vis.

Märkligt är, att varken kommunen eller länsstyrelsen lyssnar på dem som har utbildning inom trafik och gator.

Trafikverkets uppmaning till kommunerna är: ”Rätt hastighet för en attraktiv kommun är 40 km”, och det har vi i Älvsbyn. Varför ska man då ändra på det?

Trafikingenjörerna jag haft kontakt med håller heller inte med om att man ska ha 30 km generellt i hela samhället. Vi vill ju att folk ska flytta hit, men risken finns att människor flyttar bort från kommunen istället, om man fortsätter att tillåta miljö och bygg att hela tiden, göra onödiga förändringar inom gator och vägar som kostar kommunen pengar och främst drabbar bilisterna negativt.