"Nya" Rådhustorget kommer att smälta in

Nej, en massa betong och några vattenstrålar kommer det inte att bli tal om då Rådhustorget byggs om och restaureras. Det slår stadsarkitekten Florian Steiner fast i sitt svar till två privatpersoner.

14 maj 2019 11:12

REPLIK

Med anledning av: insändaren ”Satsa i gammeldags stil med torghandel” publicerad 14 maj.

Den 13 maj publicerades i Piteå-Tidningen en artikel om kostnader för ombyggnation av Rådhustorget. Som illustration till artikeln valdes Nivås förslag för Rådhustorget. Samma illustration har utvalts till Abraham B.s insändare.

Det är uppenbarligen denna illustration som Abraham.B reagerar över då han ifrågasätter varför kommunen satsar på ”några vattenstrålar och en massa betongplattor och några parkbänkar.”

Jag vill börja mitt svar med att förklara bakgrunden. Sommaren 2018 genomförde kommunen en dialog om detta förslag och ett annat, ritat av White arkitekter. Nivås förslag visar ett torg som möjliggör ett flertal aktiviteter året runt. Iögonfallande är ovalen i mitten och vattenspelet.

Generellt sett har detta förslag ett formspråk som kan dateras till vår tid.

Detta förslag är dock inte aktuellt för ombyggnation. Kommunstyrelsen beslutade i november 2018 att torget ska byggas om med en vidareutvecklad variant av Whites idéskiss.

White föreslår ett torg med ett klassiskt och minimalistiskt formspråk. Torget ska kunna hålla i 400 år till, vilket påverkar materialvalet: Torget ska byggas med smågatsten och ramas in med en bård av granithällor. Betongplattor är det inte fråga om.

Tanken är att bården får markvärme för att öka tillgängligheten och möjligheter för aktiviteter och uteservering året runt. Istället för ett vattenspel kommer torget att få en torgbrunn.

Planeringen har alltid utgått från att kunna förbättra för torghandel och andra aktiviteter. Det ombyggda torget kommer därför att förses med eluttag och vatten och avlopp. Ett hållbart materialval och teknisk utrustning som är nödvändig för att torget ska bli en attraktiv mötesplats får man tyvärr inte gratis.

Att bygga ett torg i ”gammeldags stil” är ett förhållningssätt som kräver stor kunskap om torgets tidigare utseende. Vi vet inte exakt hur torget såg ut exempelvis mellan 1600- och 1800-talet, men förmodligen hade det ingen stenbeläggning alls.

Min inställning är att alla tider ska kunna ge sitt avtryck i stadsbilden, naturligtvis med all nödvändig respekt för historien och den miljön man befinner sig i. Det finns många goda exempel i Sverige, Europa och världen där gammalt och nytt lever i en bra symbios.

Ett Rådhustorg som är ombyggt efter Whites förslag kommer att smälta in i kulturmiljön och öka Piteås attraktivitet, året runt, både för Pitebor och besökare. Det är jag övertygad om.

stadsarkitekt Piteå kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Florian Steiner