"Moderaterna vill inte sänka bensinskatten"

11 juni 2019 14:04

Med anledning av: debattartikeln "Höjd bensinskatt gör klyftan större" publicerad 20 maj.

Moderata politikerna Niklas Wykman och Mattias Karlsson går till frontalangrepp på regeringen och våra samarbetspartners för att bensinpriset är högt. Men de glömmer samtidigt att berätta att de helt saknar egna politiska förslag att backa upp det med.

Stigande världsmarknadspriser och en svag kronkurs är huvudskälen till den senaste tidens bränsleprisutveckling. Vi delar Karlsson och Wykmans oro över de konsekvenser bränsleprisets utveckling kan få för invånarna i vårt glest befolkade län. Därför ser vi bland annat över hur reseavdraget kan bli mer rättvist och tydligare riktas till de som har långa avstånd och saknar tillgång till fungerande kollektivtrafik.

Moderaterna tar emot namnunderskrifter vid bensinupprorets manifestation, delar skrämselbudskap om höga bensinpriser i sociala medier och skriver debattartiklar där de angriper oss för bränsleprisernas utveckling. Själva föreslår de inte att sänka bränsleskatten. De gick inte till val på att sänka bränsleskatten och de har hittills inte levererat några sådana förslag i riksdagen heller. Därför blir slutsatsen att trängda moderater i opinionsmässig motvind tar till rent populistiska medel för att vinna billiga poänger.

Att leva ett fullständigt liv i glesbygden handlar om så mycket mer än bränslepriser. Det handlar om infrastruktur som vägar, järnvägar och bredband. Det handlar om sjukvård, skolor och äldreomsorg. Det handlar om bostäder och arbetstillfällen. Vi har skarpa politiska förslag för att möta alla dessa behov medan Moderaterna skriker sig blåare i sociala medier.

Slutligen instämmer vi i slutsatsen att kommunsektorns ekonomi är ansträngd. Därför är det ju märkligt att den budget som M/KD/SD drev igenom minskade medlen till kommunerna. Men det är bra att vi nu har en regering som ökar de generella statsbidragen till kommuner och regioner successivt under hela mandatperioden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linus Sköld (S) riksdagsledamot från Älvsbyn