Miljömålet är att avskaffa plasten!

15 maj 2019 13:30

Med anledning av: artikeln "Inget förbud mot plastkärl för skolmat" publicerad 13 maj.

Maten serveras i matkärl av plast. Min motion handlade främst om att forskare inte vet vilka skador plastens innehåll gör mot barn.

Barn är mera känsliga eftersom de exponeras under mycket längre tid av kemikalier. Oavsett gränsvärdena så får de i sig en viss mängd med kemikalier, de ska inte utsättas för det medvetet. Vi ska göra allt för att förbättra barn framtid och värnas om deras hälsa och livskvalité.

Eftersom Piteå kommun har valt storkök och inte vill laga mat på varje enhet så måste vi välja det som gör minst skada och det är rostfria kärl eller ännu bättre byta ut den svarta plasten mot gastronormkantiner i genomskinlig miljövänlig växtbaserad ”plast”.

Dessutom så slängs alla nuvarande plastkärl varje dag!

I dagsläget handlar även motionen om att göra sig av med all plast överhuvudtaget, utifrån miljöskäl och det vill man inte ta med i diskussionen.

Som politiker kan man inte stirra sig blind på en mening utan man måste väga in många aspekter som är kopplade med varandra. De går inte att skilja åt som en enskild händelse.

Vi måste arbete hårt för att nå målen i Agenda 2030. I förskolan och skolan arbetar man med Agenda 2030 och skolverket ska nu gå in och hjälpa till med så att skolorna får ännu mera kunskap i dessa mål. Ska man då som ansvarig kommunfullmäktige motarbeta dessa mål? Svar: Nej!

Jag ställer också mitt eget lokala parti MP mot väggen och undrar varför inte de håller linjen med att bli av med plasten, utifrån det hållbara perspektivet.

Följer ni inte kongressen? Det handlar om hälsa, miljögifter och livskvalité.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Catrin Gisslin